БПК анализатор

 • Измервател за биохимично потребление на кислород BOD5 LH-BOD1201

  Измервател за биохимично потребление на кислород BOD5 LH-BOD1201

  Съгласно националния стандарт (HJ 505-2009) Качество на водата - Определяне на биохимичното потребление на кислород след пет дни (BOD5) за метод на разреждане и засяване, 12 проби еднократно, безопасен и надежден метод за измерване на диференциално налягане без живак (метод на дишане) е използва се за измерване на БПК във вода, което напълно симулира процеса на биоразграждане на органична материя в природата.

 • Лабораторен BOD анализатор поддържащ 30 дневни резултати LH-BOD601

  Лабораторен BOD анализатор поддържащ 30 дневни резултати LH-BOD601

  Lianhua разполага с разнообразие от системи за биохимична нужда от кислород (БПК), които най-добре отговарят на нуждите на вашата лаборатория.С различни функции и външен вид, Lianhua може да създаде идеалното BOD решение за вашата лаборатория.Системите за анализ на БПК на LIANHUA са здрави, предлагат се с лесна работа, големи измервания и предоставят точни резултати, които издържат изпитанието на времето.

 • Манометричен метод BOD5 анализатор LH-BOD601SL

  Манометричен метод BOD5 анализатор LH-BOD601SL

  Това е анализатор на BOD5, използващ метод за разлика в налягането без живак, без замърсяване с живак и данните са точни и надеждни.Използва се широко за тестване на вода.

 • БПК инструмент манометричен метод LH-BOD601L

  БПК инструмент манометричен метод LH-BOD601L

  Важно е за пречиствателните станции за отпадъчни води да измерват биохимичната потребност от кислород (БПК), за да определят количествено потенциала на отпадъчните води да изчерпват кислорода в приемащия поток.Ако не се контролира, заустваната отпадъчна вода може да ограби приемащия поток от този кислород и да има значително отрицателно въздействие върху околната среда.Измерването на БПК се изисква като част от разрешителното за заустване в околната среда и е важен параметър за оценка на ефективността на операцията по пречистване на отпадъчни води.