TSS метър

  • Portable TSS Meter

    Преносим TSS метър

    Преносим уред за измерване на сумарни твърди частици, лесен за използване в полеви условия.Диапазонът на откриване е 0-750 mg/L, не са необходими реагенти и резултатите могат да бъдат показани директно чрез спектрофотометрия.