TSS метър

  • Преносим TSS измервател

    Преносим TSS измервател

    Преносим уред за измерване на общо суспендирани твърди вещества, лесен за използване в полеви условия.Диапазонът на откриване е 0-750 mg/L, не са необходими реагенти и резултатите могат да бъдат показани директно чрез спектрофотометрия.